Startup: Beeldende therapie

  • Femke van Midden
  • Artdirectie
  • www.femkevanmidden.nl
  • Huisstijl, website, flyer

    Femke van Midden begon een praktijk voor beeldende therapie en rouwverwerking. Paraaf heeft haar website, huisstijl en marketingmateriaal gemaakt.